Leipzig Volkmarsdorf Postleitzahl

Volkmarsdorf Stadtteil in Leipzig

Postleitzahl

In Leipzig-Volkmarsdorf ist lediglich folgende PLZ gebräuchlich:

Karte von Leipzig Volkmarsdorf

Einige Straßen in Leipzig Volkmarsdorf

Torgauer Platz, Leipzig-
Ihmelsstraße, Leipzig-
Zollikoferstraße, Leipzig-
Wiebelstraße, Leipzig-
Bernhardstraße, Leipzig-
Torgauer Straße, Leipzig-
Schützenhausstraße, Leipzig-
Roßbachstraße, Leipzig-
Paulinenstraße, Leipzig-
Natalienstraße, Leipzig-
Alle Straßen in Leipzig Volkmarsdorf

Aus dem Branchenbuch für Volkmarsdorf