Nürnberg Nordostbahnhof Postleitzahl

Nordostbahnhof Stadtteil in Nürnberg

Postleitzahl

In Nürnberg-Nordostbahnhof ist lediglich folgende PLZ gebräuchlich:

Karte von Nürnberg Nordostbahnhof

Einige Straßen in Nürnberg Nordostbahnhof

Oedenberger Straße, Nürnberg-
Zwickauer Straße, Nürnberg-
Weimarer Straße, Nürnberg-
Wartburgstraße, Nürnberg-
Sonneberger Straße, Nürnberg-
Schmalkaldener Straße, Nürnberg-
Saalfelder Straße, Nürnberg-
Rudolstädter Straße, Nürnberg-
Plauener Straße, Nürnberg-
Mommsenstraße, Nürnberg-
Alle Straßen in Nürnberg Nordostbahnhof

Aus dem Branchenbuch für Nordostbahnhof